Meri-Lapin Keskuspesula

Kontakta oss:

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Vårdt­vätt
  • Hushållst­vätt
  • Hotell & restau­rangt­vätt
  • Industrit­vätt
  • Overallt­vätt, arbetsklä­ders lagningst­jänst
  • Kemt­vätt
  • Matt­vätt
  • Trans­portt­jänst