Puhtautta Sinulle!
Meri-Lapin Keskuspesula tarjoaa moni­puo­liset pesulapalvelut yrityk­sille, sairaa­loille, laitok­sille ja koti­ta­louk­sille. Olemme myös erikois­tu­neet tervey­den­huollon ja farm­asian, lääkin­tä­alan ja elin­tar­vi­kealan teks­tii­li­pe­su­pal­ve­luihin. Olemme talous­a­lueen ainoa DNV GL:n serti­fioima laitos­pe­sula.

Korkeat laatus­tan­dardit

Varmis­tamme migro­bio­lo­gisen puhtauden ja pesu­pro­sessin korkean laadun noudat­ta­malla teks­tii­li­huollon laadun­hal­lin­tas­tan­dar­deja. DNV GL on myön­tänyt meille laatuser­ti­fi­kaatit. Hyvään laatuumme voi luottaa.

Luotet­ta­vuus

Ammat­ti­tai­toinen henki­lö­kunta, moderni kone­kanta, hyvät pesuai­neet sekä moni­puo­liset serti­fioidut palve­lumme takaavat koko­nais­val­taisen ja sujuvan pesu­la­pal­velun asiak­kail­lemme.

Asia­kas­läh­töi­syys

 Asiakas saa sopi­muksen mukai­sesti huol­letut teks­tiilit sovi­tussa aika­tau­lussa. Toimimme jous­ta­vasti ja kehi­tämme työs­ken­te­lyämme jatku­vasti yhdessä asiak­kai­demme kanssa.

Moni­puo­liset pesulapalvelut

Pesu­las­samme puhdis­tuvat yhtä lailla työasut, suoja­haa­larit, virka­puvut, juhla­puvut kuin laitos­pyykki, liina­vaat­teet ja matotkin. Meiltä saat koko­nais­pal­ve­luna kaiken aina teks­tii­lien lajit­te­lusta pyykin jälki­kä­sit­te­lyyn sekä varas­toin­tiin. Tarvit­taessa noudamme ja palau­tamme pyyk­kinne. Kulje­tus­pal­ve­lumme toimii Oulun ja Kemin­maan välillä tehok­kaasti.

Tervey­den­huollon pesulapalvelut

Korkean hygie­nia­tason sairaa­la­teks­tiilit sekä leik­kaus­sa­li­teks­tiilit. Infek­tio­pesu erit­täin likai­selle pyykille.

Teol­li­suuden työasu- ja haala­ri­pesut

Teol­li­suuden työvaat­teet, suoja­vaat­teet ja haalarit sekä raskaat työvaat­teet.

MaRa teks­tii­li­pesut

Matkailu-, majoitus-, ravin­tola- ja vapaa-ajan­pal­ve­lualan yritysten teks­tiilit ja liina­vaat­teet sekä matot.

Koti­ta­louk­sien pesulapalvelut

Koti­ta­louk­sien vaat­teet, puvut, mekot, verhot, liina­vaat­teet ja matot sekä muut teks­tiilit.
Meri-Lapin Keskuspesula Facebookissa

1 päivä sitten

Meri-Lapin Keskuspesula

On se kyllä juuri nyt niin harmaata tuolla karta­nolla että me päätet­tiin pyöräyttää pikku arpa­jaiset käyntiin☀️☀️☀️☀️jotta mieli piristyy
Eli arjen helpo­tusta olisi luvassa

Miksi sinä haluaisit laka­na­pyykkin pesu­laan
kerropa se meille 😊ja tykä­täkkin voisit tästä kuvasta

Arvonta alkaa nyt ja päättyy tors­taina 15.11
FB ei ole miten­kään mukana tässä kisassa

Anna­leena
Näe enemmänNäe vähemmän

On se kyllä juuri nyt niin harmaata tuolla kartanolla että me päätettiin pyöräyttää pikku arpajaiset käyntiin☀️☀️☀️☀️jotta mieli piristyy 
Eli arjen helpotusta olisi luvassa 
Miksi sinä haluaisit lakanapyykkin pesulaan
kerropa se meille 😊ja tykätäkkin voisit tästä kuvasta
Arvonta alkaa nyt ja päättyy torstaina 15.11
FB ei ole mitenkään mukana tässä kisassa
Annaleena

 

Kommeintoi Facebookissa

Pojan lakanat tarvis pesun@

Sais sileät lakanat ‚ei ole mankelia

Kuiva­tus­tila rajal­linen 😯 Pojalle voisin lahjoittaa 😀 vai mitä Anssi 😉

Saisin raik­kaat ja sileät lakanat

Ei oo oikein tilaa leveästi kuivata eikä oo mankelia..

Oispa niin luxusta saada manklatut peti­vaat­teet. 🤗🤗

Ihanan puhtaita ja manke­loi­tuja liina­vaat­teita. Liina­vaa­te­kaap­pikin niin siistin näköinen.

Tulisi lakanat hyvin manke­loi­tu­neena ja puhtaana takaisin

Ei tarttis käyttää vapaa­päivää pyykin pesuun👍

Nyt olis enemmän kuin tarve, ite ei pysty toisen käden takia niitä edes siis­tisti viik­kaa­maan :/

Puhtaat valkeat lakanat

Jouluksi kunnolla sileät ja raik­kaat lakanat😊

Kuivaus­tila rajallinen,olispa ihana voittaa 😊👍

Oispa arjen luxusta, sileät puhtaat valkeat lakanat😍

Saikulla jo pitkään joten apu tulis tarpee­seen🤕

Tämä olisi ylel­li­syyttä arkeen.

Saisi sileät lakanat👍🏼

Lapsi­per­heessä pesu­kone laulaa päivit­täin ja laka­na­pyykki hanka­linta kuivata.

Mukana!!!!

Olishan se mukava kun joku pyyk­käis puolesta!😊

Teillä tulis sileät lakanat, itsellä kun ei ole mankelia.

Helpo­tusta pyyk­ki­rum­baan 👍

Ihanan puhtaat, valkeat lakanat👌

Antaisin pyyk­ki­hel­po­tuksen kave­rille jolla olisikin tarpeeksi pyykkiä ilman laka­na­pyyk­kiäkin

Helpo­tusta arkeen ja sileät lakanat!

+ Näytä enemmän komment­teja

1 päivä sitten

Meri-Lapin Keskuspesula

Meiltä kemial­linen pesu teks­tii­leille mitkä eivät vettä kestä😊
Terve­tuloa
Näe enemmänNäe vähemmän

Meiltä kemiallinen pesu tekstiileille mitkä eivät vettä kestä😊
Tervetuloa
Lataa lisää

Jaa sivu: